Krotoszyn Archive

Krotoszyn

Gdzie wysłać fax w Krotoszynie

Krotoszyn – miasto, które zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność …